תנאי שימוש

אתר radio-online.co.il מופעל על ידי רני שחר, ע.מ. 33736513 (להלן "בעל האתר").

האתר מהווה פלטפורמה מקוונת המאפשרת האזנה לתחנות רדיו שונות, ללא תשלום.

השימוש באתר הינו בכפוף לכתוב בתקנון האתר (להלן "תנאי השימוש"), שבעמוד זה, ומעיד על הסכמתך למפורט בתנאי שימוש אלו. במידה ואינך מסכים/מסכימה לתנאי השימוש, הינך נדרש/ת שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

בעל האתר שומר את הזכות לעדכן ולערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, וכל שינוי בתנאי השימוש יחייב את הצדדים מיד עם עדכונו על ידי בעל האתר.

בעל האתר אינו קשור בשום אופן שהוא ואינו אחראי לתכנים, למידע ו/או לטיב המידע המופיע ומשודר בתחנות הרדיו שבאתר. שימו לב שייתכן שחלק מהתכנים המופיעים באתר אינם מתאימים לאוכלוסיות וגילאים מסוימים, וכי אין באפשרותנו לסמן תכנים אלה באתר. האחריות על ההאזנה לתחנות הרדיו היא על המאזין בלבד.

ksp

קניין רוחני

בעל האתר הינו בעל זכויות הקניין הרוחני באתר עצמו ובתכניו, אך לא בתחנות הרדיו המופיעות בו ובתכניהן.

כל זכויות היוצרים הקשורות לתחנות הרדיו השונות, בתמונות, בעיצוב הגרפי ובשידורי התחנות היא של בעלי התחנות בלבד.

אתר רדיו אונליין מחזיק ברישיונות אקו"ם ואשכולות לשידור תחנות הרדיו והיצירות המשודרות על ידן כחוק.

במידה ואינכם מעוניינים מסיבה כלשהי שתחנת רדיו הנמצאת בבעלותכם תופיע באתר, אתם מוזמנים בכל עת לפנות אלינו באמצעות הטופס ליצירת קשר, ואנו נסיר את התחנה מהאתר בתוך 48 שעות ממועד קבלת הפנייה ואישור קבלתה.

בנוסף, בעל האתר יעשה מאמץ סביר על מנת לתקן כל ליקוי, טעות ו/או השמטה, מוקדם ככל האפשר ובתוך פרק זמן סביר, לאחר שייוודע לו אודותיהם. עם זאת, בעל האתר אינו ערב לכך שלא יהיו טעויות באתר.

אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים באתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעל השירות.

בעל האתר לא יהיה אחראי לכל פעילות שאינה במסגרת החוק הנעשית על ידי תחנות הרדיו המוצגות באתר ובעליהם, ובכלל זה הפרות של זכויות יוצרים, סימני מסחר, לשון הרע, פרטיות וכיוצא באלה. האחראים להפרות אלה הם בעלי תחנות הרדיו בלבד. בעל האתר לא יישא בכל תוצאה ו/או נזק בגין הפרות אלה.

באתר מופיעים קישורים (LINKS) לאתרי אינטרנט. בעל האתר לא יהיה אחראי לתכנים המופיעים באותם אתרים מקושרים ולא ישא באחריות כלשהיא לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה ביקור באתרים אלה. בנוסף, בעל האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים יהיו תקינים.

פרסומות

בעל האתר יכול להציב בדפי האתר פרסומות של גורם שלישי.

כל הפרסומות המופיעות באתר, מוצגות בו בתום לב על ידי בעל השירות, בהסתמך על הגורם המפרסם ובלא שנבדקו מראש.

בעל האתר אינו אוסף פרטי מידע אישיים על משתמשי האתר, אך מפרסם צד שלישי או שותף עסקי של בעל האתר יוכלו לשתול קוקיז (cookies) ייחודית בדפדפן המשתמש, לשיפור חוויית השימוש למשתמש. ניתן למחוק את הקוקיז בכל עת בהגדרות הדפדפן של המשתמש.

לאחר הלחיצה על פרסומות המופיעות באתר, או על אישור קבלת התראות דפדפן (עדכונים), עשויים המשתמשים לעבור לאתרים חיצוניים או לקבל הצעות למעבר לאתרים אחרים. בעל האתר אינו אחראי לאתרים אלה, לתכניהם ולהצעות השיווקיות המופיעות בהם.

כל אדם הבוחר להשתמש באתר זה, או לקבל התראות דפדפן, מאשר בכך כי ידוע לו שלבעל האתר אין כל שליטה בתכנים הפרסומיים המופיעים באתר ובהתראות הדפדפן.

נגישות אתר האינטרנט

אנחנו עושים כל מאמץ להנגיש את האתר לבעלי לקויות מגוונות ואנשים הנעזרים בטכנולוגיה מסייעת לשימוש במחשב, בהתאם לדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013, ועפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלואלרי.

למשתמשים בתוכנת הקראת מסך – מומלץ להשתמש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.

אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר באופן שוטף. במידה ומידע כלשהו באתר זה אינו נגיש עבורכם מסיבה כלשהי – נא עדכנו אותנו באמצעות הטופס ליצירת קשר ואנחנו נפעל באופן מיידי וכמיטב יכולתנו למצוא פתרון מתאים לנושא.

כללי

היה ויקבע כי על אף האמור לעיל יקבע כי בעל האתר אחראי באופן כלשהו כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי אחר, הרי שהוא לא יהיה אחראי לכל נזק עקיף שיגרם ובכל מקרה, אחריותו הכוללת לא תעלה על שווי של 650 ש"ח.

הדין החל על כל הפעולות באתר הוא הדין של מדינת ישראל בלבד, וכל מחלוקת ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תדון בבתי המשפט במחוז מרכז בלבד.

שתפו